Juli 2012. Två nya kullar med sothöns. Alla svanungarna är kvar

Jag fotograferade sothöna, knölsvan, gräsand, vigg, ringduva, stare och gråsparv.

Juli präglades av aprilväder men mycket varmare. Trots att vi nästan varje dag upplevde solsken, gråväder, regn och åska - vid något tillfälle också en rejäl hagelskur - höll sig temperaturen stadigt några grader under eller över tjugo. Eftersom regnen ofta kom på nätterna upplevde jag det som ett behagligt juliväder. Men man kunde dock aldrig planera några utomhusaktiviteter utan att gardera sig för allt.

Två nya kullar med sothöns
Det mest överraskande i fågellivet i Trekanten var att det dök upp två nya kullar med sothöns. De brukar ju vanligen komma i slutet av maj

Den ena kullen visade sig vid stranden av Trekantsparken den 17 juli. Där hade det ju tidigare funnits en kull med från början sju men sedan tre ungar. De var halvvuxna vid det här laget. Men samma föräldrar fick nu ytterligare en kull med som jag först trodde tre ungar. De visade sig senare vara fyra..
Båda sothönsen matade ungarna i strandkanten

Till en början matades de och skyddades på samma platser som den tidigare kullen. Men redan den 22 juli såg jag dem på en utflykt långt bort utefter Trekantsstranden. Ungarna förflyttade sig huvudsakligen tätt intill den skyddande stranden med sin överhängande vegatation. Men ibland måste de passera över öppet vatten ut till skyddande lövverk. På ömse sidor om kullen simade åtminstone två av ungarna från den tidigare sothönskullen. Allt gick tydligen bra på den här utflykten, liksom på nästa.
Från det relativa skyddet intill land...
...över farligt öppet vatten...
...till det relativa skyddet under trädens lövverk.

Den 29 juli mötte sothönskullen svanfamiljen. De vuxna sothönsen försökte hävda revir men såväl de vuxna svanarna som ungarna ignorerade dem fullständigt. Sothönsen tvingades fösa in ungarna intill land i skydd av lite växtlighet, som nådde ut över vattnet. Där försökte de mata dem när svanarna inte blev för närgångna.
Sothönsungarna gömdes intill land
Där matades de när man kom åt.
Nyfiken svanunge lät sig inte motas bort

Så småningom lotsade sothönsen sina ungar tillbaka hem till boet medan svanarna slog sig ner på land i Trekantsparken.


Den 22 juli såg vi ytterligare en ny kull med sothöns, den här inne i renings-bassängerna i Blommensberg-viken. vi skymtade bara ungarna inne i lövverket men vi såg de idoga föräldrarna jobba fram och tillbaka över länsen, som skiljer bassängerna åt, för att skaffa mat till ungarna.

Sothönsföräldrarna på väg hem med mat

Svanfamiljen flyttade till Sportfiskarna
Svanfamiljen förändrade sina vanor och förlade sitt huvudkvarter till grässluttningen nedanför Sportfiskarnas hus. där tillbringade de oftast nätterna och stora delar av dagen. Däremellan gjorde de utflykter till de numera två sjögräsbältena i sjön eller till andra stränder, där de blev matade. Svante låg ofta en bit ifrån resten av familjen men skyndade till när de närmade sig land för att vara beredd att skydda de små.Svanungarna, nu inte längre så ulliga och gulliga

Viggar och gräsänder

Vid flera av mina pro-menader hade vi besök av viggar, som betade i Sjögräsbäl-tena. Den här vigg-familjen, en mor med två ungar, en hane och en hona, kom fram till Bron och blev matade.
Vigghona vid Bron

Det har ju varit ont om gräsandsungar i år. De som eventuellt blev till har ju nu vuxit upp och kan inte skiljas från vuxna fåglar. Och vuxna gräsänder var det ganska gott om runt sjön..

Mest fiskmåsar vid Trekantsparken


Vanligtvis dominerar skrattmåsar-na vid stranden av Trekants-parken. Men nu i juli fanns det mest fiskmåsar där. Bland dem fanns ganska många ungar, som var stora nog att vara med och slåss om de godbitar som bjöds.

Mest fiskmåsar vid Trekantsparken

Ringduva, stare och andra fåglar


Så här års ser jag mindre av fåglarna kring sjön. ett skäl till det är att figlarna i sjön dragit till sig min mesta upp-märksamhet. Ett annat är att de andras ungar oftast är stora nu och att föräldrarna nu inte behöver jaga lika mycket efter mat. Men några andra fåglar såg jag ju, bl a de här.

Ringduva i Trekantsparken

Brun råtta vid Grillplatsen


Inte så sällan ser jag gnagare av olika storlekar kring sjön. Det är dock sällan jag hinner med att få dem på så tydliga bilder att man kan försöka identifiera vad det är. Men vid ett tilfälle fick jag bra bilder på den här gnagaren vid Grillplatsen, som jag identifierar som en brun råtta.

Den förflyttade sig ganska långsamt i strandkanten innan den försvann någonstans precis vid vattenbrynet.

Brun råtta vid Grillplatsen


Sothönsunge i strandkanten
Sothönsungar på väg till säkrare ställe ute bland träden
På väg över öppet vatten med en förälder
Sothönsunge från den tidigare kullen på den ena sidan av de nya ungarna
Sothönsungarna lotsas hem till boet
Över länsen på väg efter ny mat
Över länsen hem igen
Ungarna matades i kanten av lövverket
Tre av svanungarna låg som vanligt tätt ihop...
...medan den fjärde ofta höll sig lite för sig själv
Svante höll koll på hunden och väste hotfullt
Ung vigghane vid Bron
Ung vigghona vid Bron
Gräsandshona vid Trekantsstranden
Mest fiskmåsar vid Trekantsparken
Ny version av "måsar på en gren"
Även fiskmåsungarna höll sig framme och fick sitt
Ung stare på gräsmattan vid Trekantsstranden
"Sandbadande" gråsparv i Trekantsparken
Brun råtta vid Grillplatsen
Råttan försvann i vattenbrynet