• Augusti 2012
 • Kring Trekanten | Naturdagbok och fåglar kring Trekanten
  Februari 2012. Övervintrande rödhake och de vanliga småfåglarna

  Månadens fåglar: Rödhake, talgoxe, blåmes, gråsparv, pilfink, koltrast, snöskata, skata, kråka, skrattmås och stadsduva.

  En rejäl vintermånad med tidiga vårtecken
  Månaden inleddes med klart väder med riktig kyla, närmare 20 minusgrader på nätterna och 10 på eftermiddagarna. Mot mitten av månaden blev det mildare och det föll mycket snö under några dagar. Omkring den tjugonde kom värme på uppåt tio plusgrader med ganska mycket solsken. All snö töade bort då. Kvar blev bara några isfläckar. Månaden avslutade med ganska kalla nätter men dagstemperaturer strax över noll.


  Hela månaden var det perfekt is på sjön med plogad skridskobana. Under värmeperioden luckrades isen närmast land upp lite och det bildades vattenpölar på isen. De frös dock på senare.

  Vid månadens slut såg det ut som om vi kunde vänta på de första vårblommor-na, men det var alldeles för kallt för dem. Skenet bedrog.

  När släpper isen?
  Har tussilagona kommit ännu?
  Är vitsipporna på väg?

  Sällsynt besökare: Rödhake mitt i vintern
  Så här års finns ju inga fåglar i sjön. Istället får man försöka spana in småfåglarna runt omkring. Även där kan man få se lite udda, spännande fåglar.


  Mest spännande var en rödhake. Den ska normalt befinna sig i Spanien så här ärs, men den här övervint-
  rade tydligen. Det kunde den eftersom vintern var kort och mild. Jag såg den vid två tillfällen, den 4 och den 20 februari, båda i buskaget vid Matningsviken.

  Övervintrande rödhake vid Matningsviken

  Blåmesar och talgoxar


  Blåmesen har börjat bli den näst gråsparven vanligaste fågeln kring Trekanten vintertid. Den finns med överallt där man matar fåglar - i Fågelparadiset, vid Matnings-
  viken och i Doftparken. Talgoxen har blivit mer ovanlig. Jag har bara sett den vid Fågelparadiset.

  Blåmes vid Matningsviken
  Blåmesar i Fågelparadiset

  Gråsparvar och pilfinkar
  Gråsparven är ju fortfarande den vanligaste fågeln kring Trekanten på vintern, särskilt på sådana ställen där man matar fåglar. Den här månaden fanns de mest vid Fågelparadiset. Vid Matningsviken dök de bara upp någon enstaka gång. Doftparken övergav de tidigt i månaden, kanske för att det övergivna skatbo där som de förra året använde som nattillhåll nu hänger så snett att det inte längre fungerar. Det vanligaste nattillhållet i år verkar vara buskagen kring rerstaurangen, dit de drar sig tidigt på eftermiddagen. Man hör deras högljudda tjattrande inifrån buskarna, men de är svåra att se och ännu svårare att fotografera. Mot slutet av månaden dök det dock återigen upp gråsparvar i Doftparken.
  Gråsparvar i Fågelparadiset

  Pilfinkarna har sitt huvudtillhåll i buskaget vid Matningsviken, där de definitivt är den vanligaste fågeln. Ofta ser man dem också vid Fågelparadiset.

  Spelet kring en matkorg
  I Fågelparadiset har det hela vintern stått en brödkorg, som brukar fyllas med fågelmat. Koltrastarna var ofta där och verkade betrakta den som deras matplats. Andra fåglar kunde smita dit när ingen koltrast varr på plats och bevakade. Men ibland tilläts även andra att vara där samtidigt, som t ex den här påstridiga gråsparvshanen.
  Gråsparv och koltrast, båda hanar, i Fågelparadiset

  Koltrastar och snöskator
  I år såg jag fler koltrastar än jag sett något år här tidigare. Särskilt i Fågelparadiset samlades ofta många av dem, men man kunde också se enstaka koltrastar på många andra ställen.

  Snöskatorna föreföll också att vara ovanligt många i år. Däremot såg jag aldrig fler av dem samtidigt utan alltid utspridda.
  Snöskata på Restaurangtaket

  Skator och kråkor


  Skator var som vanligt mycket vanliga och synliga. Inte heller de hade några särskilda tllhåll utan dök upp lite varstans runt sjön.

  Kråkor var inte lika vanliga. De jag såg höll ofta till uppe kring taken runt Tre-kantsparken.

  Skata vid Fågelparadiset

  Stadsduvor och skrattmåsar


  Jag såg ofta stadsduvor svävande över Liljeholmstorget. Ganska ofta flög de också ut över Trekantsparken och Doftparken för att se om det fanns något ätbart där. Det gjorde det ibland.

  Även skrattmåsar svävade emellanåt över Trekantsparken på jakt efter mat.

  Stadsduvor och gråsparvar i Doftparken

  Många åkte skridskor
  Korvstånd på isen
  Pilfink med rödhake i underkant
  Övervintrande rödhake i buskaget vid Matningsviken
  Blåmes i Doftparken
  Talgoxe i Fågelparadiset
  Talgoxe vid Fågelparadiset
  Gråsparvar i buskagen kring restaurangen
  Pilfink i Fågelparadiset
  Pilfink i buskaget vid Matningsviken
  Pilfink i Fågelparadiset
  Koltrast, hona, i Fågelparadiset
  Koltrast, hane, i Fågelparadiset
  Talgoxe i Fågeparadiset Koltrast, hane, i Fågelparadiset
  Koltrast, hona, i Fågelparadiset
  Snöskata i Trekantsparken
  Snöskata vid lekparken nära Matningsviken
  Skata vid Fågelparadiset
  Kråkor på taket till Ahlsells
  En stadsduva övervakade allt från taket på Nordströms Trä
  Skrattmåsar över Trekantsparken