September 2012. Besök av storskrakar och kanadagäss. Knölsvansungen växte till sig

Jag fotograferade knölsvan, sothöna, kanadagås, gräsand, storskrake, vigg, större hackspett, blåmes, talgoxe, kråka och skata.

Liksom tidigare i sommar hade vi i september de flesta vädertyperna varje dag. Mulet väder med en del regn blandades med kortare stunder av solsken. Vid enstaka tillfällen rådde det hård vind. Eftermiddagstemperaturerna låg oftast på eller strax över 15 grader. På nätterna var det bara några grader kallare. Meteorologiskt sett hade vi nog sommar, d v s stadigvarande dygnsmedeltemperaturer på över 10 grader, nästan hela månaden.

Den fuktiga luften och den jämna temperaturen gjorde att träden höll sig helt gröna ovanligt länge. Först mot slutet av månaden började det dyka upp enstaka höstfärjade blad.
Fibblor och ljung vid Blommensbergsviken den 24 september

Knölsvansungen växte till sig
Den kvarvarande svanungen växte successivt till sig så att den vid månadens slut var nästan lika stor som föräldrarna. Den såg mycket välnärd ut med en slät, fin fjäderdräkt. Den började bli mer och mer självständig och röra sig allt längre från föräldrarna. Den här filen tog jag vid Sportfiskarnas brygga den 24 september.En av de vuxna svanarna, jag tror att det var Svante, gjorde långa utflykter på egen hand. En dag kunde jag inte ens hitta honom kring sjön. Men oftast dök han upp och var med familjen när de vistades nära människor, t ex när de blev matade.

Sothönsungen vid Badet levde vidare

Den sent födda sothöns-ungen, som höll på att dränkas av en annan sothöna i augusti, levde trots allt vidare tillsammans med sin mamma. Jag såg dem några gånger under september. De verkade röra sig mellan Badet och Mat-ningsviken.
Sothönsunge med mamma i Badet

De båda sothönsen vid Trekantsparken stannade kvar i närheten av parken utan ungar. Annars brukar de ju bli mer rörliga när ungarna blivit stora. Men de trivdes tydligen där.

Gott om gräsänder
Det var fortfarande gott om gräsänder i sjön. Vanligen var de flesta samlade vid Trekantsparken eller hos Sportfiskarna. Såvitt jag kunde se hade hanarna i år eklipsdräkten, d v s den fjäderdräkt de får under ruggningen utan de klara färgerna de annars har, ovanligt länge i år. Men under september började de successivt att närma sig den vanliga dräkten med grönt huvud.

Den sena kull med gräsandsungar, som rapporterade kring månadsskiftet augusti-september, fick jag aldrig syn på. Jag gissar därför att de inte blev särskilt långlivade.

Storskrakar och viggar ute på vattnet

Den 15 september såg jag ett par storskrakar ute på sjön. De brukar normalt inte dyka upp förrän i november, då de brukar komma i ganska stora mängder och fiska tillsammans innan de drar vidare söderut.

Ute på sjön fanns då också en liten grupp viggar, vilket är betydligt vanligare.
Ett par storskrakar ute på vattnet

Kanadagäss i Badet
Den 24 september träffade vi på en hel flock med kanadagäss i Badet. De stod först och sov på bryggan men vaknade till och masade sig upp på gräsmattan och började beta.

Större hackspett vid Södra Stranden
Den 24 september träffade jag också på en större hackspett.Den verkade ganska orolig och bytte ofta plats att hacka på.

Blåmesar och talgoxar utanför tunnelbanan
Den 15 september fanns det gott om småfåglar, som tog för sig av de röda bären i de rönnbärslika träden utanför tunnelbanan. De flesta var blåmesar, men där fanns också en och annan talgoxe.
Blåmes i träden utanför tunnelbanan

Kråkor och skator i Trekantsparken
Under hela september var det gott om fåglar i Trekantsparken. Mest var det kråkor och skatorr. Här är några av dem.
Kråka i Trekantsparken

Kastanjer den 8 september
Ett enstaka höstfärgat löv den 15 september
Svenne med en vuxen svan
Svenne vid Trekantsstranden
Svenne vid Trekantsparken
Sothönsungen vid Badet
En av de två sothönorna vid Trekantsparken
Sothöna bland gräsänderna vid Trekantsparken
Gräsandshane som var på väg att återfå den vanliga fjäderdräkten
Storskrakar och viggar
Vigg i Sjögräsbältet
Kanadagässen på bryggan i Badet vaknade upp
Gässen gick iland
Större hackspett vid Södra Stranden
Blåmes i träden utanför tunnelbanan
Blåmes i träden utanför tunnelbanan
Talgoxe i träden utanför tunnelbanan
Kråka och skata i Trekantsparken
Skata i papperskorg