November 2012. Kanadagäss, storskrakar och viggar - och årets första is på sjön

Månadens fåglar: kanadagås, storskrake, gräsand, vigg, skata, gråsparv, pilfink, blåmes och koltrast.


November var , som jag upplevde det, mycket grå. Emellanåt bröt dock solen igenom några timmar eller t o m en halv dag, men aldrig mera. Dagstempera-turerna låg oftast omkring fem plusgrader och det blåste sällan särskilt mycket. Ända hade det frusit ett tunt lager av nyis innanför Bron den 19 november.

Nyfrusen is innanför Bron den 19 november med "jag vet inte vad"

Den 19 november gjorde jag min sista promenad innan jag tog semester för en resa till sydligare nejder.

Gräsänderna var kvar i sjön
Gräsänderna fanns kvar i sjön i samma utsträckning som tidigare under hela den del av november jag var hemma. De flesta höll oftast till vid Trekantsparken och i Matningsviken, men här och var dök de upp på andra platser också.
Några av gräsänderna vid Trekantsparken

Kanadagäss vid Trekantsparken och i Matningsviken

Under större delen av månaden fanns också kanadagäss i sjön. Jag vet inte om det var samma flock på 10-20 fåglar som höll till här eller om det var olika flockar under flyttning söderut. Även gässen höll oftast till vid Trekants-parken och i Matningsviken.
Mest kanadagäss i Matningsviken

Storskrakar och viggar ute på vattenytan
Under hela månaden såg jag viggar ute på vattnet kring Sjögräsbältet.

Den 19 november såg jag också några storskrakar ute på vattenytan. De brukar ju komma i ganska stor mängd under november för att äta upp sig inför den fortsamma flykten. Men i år liksom förra året blev det bara ett fåtal, som inte heller stannade särskilt länge.
Några av storskrakarna långt ute på vattenytan

Skator i träden vid Trekantsparken
Det fanns gott o m skator kring Trekantsparken. Ofta flaxade de omkring i träden i små flockar och förde oväsen.
En av skatorna i trädet den 19 november

Blåmesar och andra fåglar vid Fågelparadiset

Vid några tillfällen gjorde jag också avstickare till Fågelparadiset. De hade väl egentligen inte börjat med någon riktig matning där ännu, men ändå fanns en del småfåglarpå plats. Mest såg jag blåmesar, gråsparvar, pilfinkar och en och annan koltrast.
Blåmes i Fågelparadiset
Gråsparvar i Fågelparadiset