Januari 2012. Större flock med gråsiskor

Jag fotograferade skrattmås, nötskrika, nötväcka, gråsiska, grönsiska, blåmes, talgoxe, gråsparv, pilfink koltrast, snöskata och skata.

En mild vinter med bra skridskois
Under hela januari pendlade temperaturen med några grader över eller under noll. Himlen var i huvudsak grå med solsken enstaka dagar eller delar av dagar. Nederbörden kom oftare som regn än som snö. En utmärkt skridskois frös till redan från nyår. Det blev aldrig mer än ett tunt snötäcke såväl på marken som på isen.

Men en underjordisk källåder under Sluttningen, som mynnar ut under vattnet vid stranden såg till att isen inte frös där.

Det i huvudsak gråa vädret under helgerna medförde att det ofta var få människor ute på isen. Men årets sista helg var isen fylld av promenerande eller skridskoåkande människor, som servades av två korvstånd samtidigt.

Skrattmåsar och trutar på nyisen och över Trekantsparken
Med nysnön kom som vanligt måsfåglarna för att leta efter eventuellt ätbart på isens yta. De svävade också över Trekantsparken där det också dök upp ätbart när snön föll och töade bort. De bästa bilderna jag fick var troligen på skrattmåsar i vinterskrud, men jag kunde också identifiera silltrutar och gråtrutar.
Troligen skrattmås i vinterskrud

Flockar med gråsiskor och grönsiskor


På mina promenader träffade jag under andra hälften av januari alltid på större eller mindre flockar med gråsiskor och grönsiskor någonstans från Trekants-stranden fram till Bron. Till att börja med var arterna blandade. De sista gångerna fanns bara gråsiskor på mina bilder.

Gråsiskor, hane och hona, vid Trekantsstranden
Grönsiska, hona, i al vid Badet
Grönsiska, hane, och talgboll i al vid Badet
Grönsiska, hane, i al vid Badet

Det kan också ha förekommit steglitser i flockarna men i så fall fastnade inga sådana på mina bilder.

Den 15 januari såg jag också en ensam gråsiska i Doftparken.

Det fanns som vanligt mest fåglar vid Fågelparadiset
Koltrastarna var hela tiden de som syntes mest även om det fanns fler gråsparvar där. Men de är ju inte lika uppseendeväckande. Det fanns också oftast pilfinkar, blåmesar och talgoxar på plats liksom skator. Vid ett tillfälle fanns det också några stadsduvor.
Koltrast och gråsparv i Fågelparadiset
Blåmes i Fågelparadiset
Talgoxe i Fågelparadiset
Pilfink vid Fågelparadiset

Mest pilfink och blåmes i buskaget vid Matningsviken
Det fanns också andra ställen, där man brukade hänga ut talg- eller fröbollar eller på annat sätt mata fåglarna. Det är oftast kring dem jag vintertid får mina fågelfoto-
grafier. Ett sådant ställe är ett buskage nära Matningsviken.


IDär träffar jag oftast på blåmesar och pilfinkar.

Någon gång har jag också sett talgoxar på fröbollar och koltrastar och snöskator på marken under bollarna för att ta tillvara de smulor, som ramlar ner.

Blåmes i buskaget vid Matningsviken
Pilfink i buskaget vid Matningsviken
Blåmes i buskaget vid Matningsviken
Blåmes under fröbollarna vid Matningsviken

Mest gråsparvar och blåmesar i Doftparken


Även i Doftparken har man under hela januari hängt ut fröbollar. Från början fanns där bara gråsparvar, men efterhand har de flyttat till andra platser. Då tog blåmesar, pilfinkar och snöskator över.


Nötskrika, nötväcka m fl fåglar på andra platser


Men naturligtvis såg jag fåglar också på andra platser runt Trekanten.
Bl a den här skatan i Tre-
kantsparken. Och en nötskrika och en nötväcka på sluttnigen, Som avslutning tar jag med den här talgoxen från närheten till det gamla Svanboet.


Plogning av skridskobanan i motvind
Källa med öppet vatten
Skrattmåsar på nyisen
Skrattmåsar på nyisen
Skrattmåsar på nyisen
Trolig skrattmås från min balkong
Gråsiskor, hane och två honor, vid Trekantsstranden
Gråsiskor, hane och hona, vid Trekantsstranden
Gråsiska i al vid Badet
Gråsiska i Doftparken
Koltrast i Fågelparadiset
Gråsparvshanar i Fågelparadiset
Stadsduvor i Fågelparadiset
Skata vid Fågelparadiset
Talgoxe i buskaget vid Matningsviken
Snöskata vid buskaget vid Matningsviken
Koltrastar, hane och hona, vid buskaget vid Matningsviken
Pilfink och gråsparv (tror jag) i Doftparken
Snöskata i Doftparken
Nötskrika på sluttningen
Nötväcka på Sluttningen mot Nybohov
Tilltufsad talgoxe vid det gamla Svanboet