Oktober 2012. Kanadagäss och gräsänder vid Trekantsparken

Jag fotograferade kanadagås, gräsand, vigg, skata, kråka, snöskata och koltrast.

Under oktober kom hösten på allvar. Temperaturen sjönk från ca 10 grader vid månadens början ner mot noll. Det var ofta mulet och regnings med enstaka klara dagar eller delar av dagar. Höstfärgerna i träden var mycket påtagliga ända till dess löven vid slutet av månaden snabbt föll till marken. Särskilt i samband med det första snöfallet den 25 oktober. Därefter hade vi frost varje natt och några plusgrader på dagarna.
Kvarliggande snö efter årets första snöfall

Den sista svanungen försvann och därefter även de vuxna knölsvanarna

Den 1 oktober saknades den sista svanungen. Jag vet inte vad som hänt. Den mest positiva tolkningen är att den redan var flygfärdig, frigjort sig från färäldrarna och flyttat till andra svanar. Några dagar senare var även föräldrarna borta. men de brukar ju flytta härifrån när ungarna inte längre finns kvar här.
Svante och Sara i Badet utan unge

Kanadagässen har ersatt svanarna
I stället för svanarna har vi haft kanadagäss i sjön under större delen av oktober. Som mest, mot slutet av månaden, har det rört sig om ca 15 gäss. De har hållit till omväxlande mellan stranden vid Trekantsparken och Badet..
Kanadagäss vid Trekantsparken

Gräsänder och sothöns vid Trekantsparken

Oftast under oktober fanns det gott om gräsänder vid Trekantsparken. Det fanns också en del gräsänder på andra ställen runt sjön. Alla hanarna tycktes nu ha den normala dräkten med klara färger.

I början av månaden såg jag också några sothöns vid Trekantsparken, men de försvann vid mitten av månaden.
Gräsänder vid Trekantsparken

Viggar ute på vattenytan
På de flesta promenader såg jag viggar ute på vattenytan, antingen utanför Trekantsparken eller utanför Badet. Som mest såg jag sex stycken på samma gång.

Snöskata, koltrast, skata, kråka och viggar
jag kan inte påstå att jag systematiskt tittade efter fåglar runt omkring sjön på promenaderna i oktober. Däremot fick jag ändå syn på en del. Här är några av bildera på dem.

Snöskata vid Anticimex
Koltrast vid Anticimex
Skata vid Trekantsparken