Mars 2012. Årets första fåglar och vårblommor

Månadens fåglar: Knölsvan, vigg, sothöna, gräsand, skrattmås, ringduva, nötväcka, gråsparv, pilfink, talgoxe, blåmes, koltrast, snöskata, stadsduva, skata och kråka.

Trekanten blev isfri
Efter en relativt kall inledning blev februari ovanligt varm. Den 21 mars var det närmare 20 grader varmt. Eftersom det ofta var klart väder låg dock nattempera-turerna kring eller en bit under noll.


Den lilla snö som föll under månaden töade snabbt bort. Värmen tärde på isen så att den började släppa vid stränderna kring mitten av månaden. Mellan den 25 och den 27mars blev sjön successivt isfri så att det bara låg is inne i Blommens-bergsviken. Även den var helt borta den 31 mars. Du kan följa förloppet här.

Isläget den 23 mars

Simfåglarna återvände. Först kom gräsänderna
Så fort det började bli lite öppet vatten utefter stränderna återvände de simfåglar, som brukar hålla till i sjön. Först ut var gräsänderna. Den 23 mars hade det kommit ett tjugotal änder, främst utefter Trekantsstranden. Men bara några dagar senare hade de spritt sig över hela sjön i takt med att isen försvann.
Gräsandshona vid iskanten

Sedan kom knölsvanarna
Den 27 mars såg jag ett svanpar vid Grillplatsen. När jag gick ut mötte de mig vid Trekantsstranden.

De var båda välväxta och föreföll ganska självsäkra, även om de fräste lite innan de åt bröd ur handen på mig. Det skulle kunna vara fjolårets svan Svante som återvänt med en ny hona, men det kunde lika gärna vara ett helt nytt svanpar. De återkom sedan nästan varje dag och simmade utefter norra stranden på sjön.

Därefter kom sothönsen och viggarna
Samma dag såg jag årets första sothöna medan jag matade svanarna. Vid nästa promenad såg jag fler sothöns utspridda utefter stränderna.

Då såg jag också årets första viggar. Det var tre stycken, två hanar och en hona, som låg bland träden vid Trekantsstranden.
Viggar, hane och hona, bland träden vid Trekantsstranden

Gott om skrattmåsar
Skrattmåsar på isen
Skrattmås i luften Skrattmåsar på taket till Ahlsells


Som alltid när snön och isen försvinner dyker det upp en mängd skrattmåsar. De går runt på isen och letar efter sådant som töar fram eller bevakar allt som händer från vattnet, från luften eller från taken kring Trekants-parken. Vankas det något ätbart håller de sig alltid framme.

Samling kring maten

Ringduvan var som vanligt årets första flyttfågel
Under någon veckas tid hade jag förgäves försökt lyssna efter ringduvor när jag den 18 mars hörde och såg den första på riktigt i Trekantsparken. Men jag fick ingen bild på vare sig den eller en del andra, som jag hörde samma dag. Förrän den här, som satt mellan Badet och Bron.
Årets första bild på ringduva

Nötväcka såväl i Fågelparadiset som på Sluttningen


Den 4 mars var en nötväcka den mest envetna fågeln vid Fågel-paradiset.

En eller två andra nötväckor klättrade runt med så hög frekvens i ett träd på sluttningen mot Nybohov den 14 mars att jag inte riktigt såg om det var en eller två.

Nötväcka i Fågelparadiset

Gråsparvar och pilfinkar

Under mars månad upphörde matningen av fåglar i Fågelparadiset och Matnings-viken. Det innebar för gråsparvarnas och pilfinkarnas del att de i allt större utsträckning höll till bland buskarna utanför restaurangen. Men under första delen av månaden fanns det fortfarande en del av dem kvar på de gamla ställena.
Gråsparvshane inne i buskaget vid restaurangen

Talgoxar och blåmesar


Upphörandet av fågelmat-ningen påverkade även talgoxar och blåmesar. Men de samlades inte på några särskilda ställen på samma sätt utan spred ut sig i området. Därmed blev de mindre synliga - och fotografe-rade.

Talgoxe i Fågelparadiset

Spelet kring en matkorg fortsatte även i mars
I Fågelparadiset har det hela vintern stått en brödkorg, som brukar fyllas med fågelmat. Koltrastarna var ofta där och verkade betrakta den som deras matplats. Andra fåglar kunde smita dit när ingen koltrast varr på plats och bevakade. Trots ofta hård bevakning från koltrastarnas sida blev den 14 mars en stadsduva herre på täppan.
En stadsduva bevakade brödkorgen

Koltrastar, snöskator och stadsduvor


Stadsduvorna kom i allt större utsträckning. Mest höll de till över Lilje-holmstorget och gjorde flygturer ut över Tre-kantsparken. Ofta hittade de mat i Doftparken som på den här bilden.

Koltrastar visade sig då och då och snöskator mer sällan.

Stadsduvorna flög upp som på ett kommando

Skator och kråkor
Skatorna syntes och hördes mycket som vanligt så här års.
Skata vid Fågelparadiset

Jag såg få kråkor i mars. Men den här hittade jag vid en död och uppenbarligen plockad fågel i strandkanten vid Trekantsparken.

De första vårblommorna
Mars är ju också de första vårblommornas tid. Här är ett axplock på de första.
Årets första tussilago den 27 mars
Årets första blåsippor på det vanliga stället vid Blommensbergsviken den 29 mars

Gräsänder vid Matningsviken
Gräsänder vid Trekantsstranden
Gräsandshane på land vid Trekantsstranden
Svanarna på väg från Grillplatsen
Svanarna vid Trekantsstranden
Knölsvan vid Trekantsstranden
Sothöna vid Trekantsstranden
Sothöna vid Bron
Viggpar vid Trekantsstranden
Vigghane vid Trekantsstranden
Skrattmås, fjolårsunge på väg mot sommardräkt
Skrattmås i sommardräkt
Skrattmåsar vid Trekantsparken
Skrattmåsar vid Trekantsparken
Ringduvan flög iväg nästan direkt när jag såg den
Nötväcka i Fågelparadiset
Nötväcka på Sluttningen
Nötväcka på Sluttningen
Pilfink bland buskarna vid restaurangen
Gråsparv, hane, och pilfink vid Matningsviken
Gråsparv, hane, i buskaget vid Matningsviken
Talgoxe i Fågelparadiset
Blåmes i Fågelparadiset
Blåmes i buskaget vid Matningsviken
Koltrast, hane, bevakar brödkorgen
Stadsduvan vaktar brödkorgen
Koltrast i Fågelsången
Koltrast, hane, bland buskarna vid restaurangen
Snöskata på gräsmattorna vid Trekantsstranden
Skata i ett träd vid restaurangen
Skata i Gröndalslunden
Kråka vid död och plockad fågel
Mina första snödroppar den 10 mars (fast de då funnits där ett tag)
Krokusar nedanför Terrassen den 14 mars
Vintergäck i Fågelparadiset den 18 mars
Scilla nedanför Terrassen den 29 mars