April 2012.

Månadens fåglar: Knölsvan, sothöna, knipa, vigg, storskrake, skrattmås, fiskmås, silltrut, gråtrut, strandskata, stare, ringduva, sädesärla, rödhake, bofink, grönfink, koltrast, talgoxe, gråsparv och kråka.

Ovanligt kall april


Större delen av april var ovanligt kall. Med sedvanligt "aprilväder" växlade temperaturen mellan noll och tio grader. Den 14 april kom ett häftigt snöfall där snön låg kvar långt in på dagen därpå. Så sent som den 20 april kom det snöblandat regn. Men den sista veckan i april blev det ganska soligt med temperaturer kring 15 grader.

Ett häftigt snöfall den 14 april

Knölsvanarna etablerade sig
Knölsvanarna hade anlänt redan i slutet av mars. Med tiden blev jag allt mer övertygad om att det var fjolårets överlevande hane, Svante, som kommit tillbaka med en ny hona, som vi började kalla Sara. Till att börja med kom de nog bara dagtid men snart stannade de över natten. De höll oftast till vid Trekantsparken. Svante började med sina gamla vanor att gå upp och lägga sig på land medan Sara oftast höll sig kvar i vattnet. Den 21 april började de plocka med grenar på samma sätt som de gjorde förra året vid bobygget. Konstigt nog började de såväl vid Trekantsparken som bland träden mellan Matningsviken och Grillplatsen. Men vi hittade inte under april något bo som de byggde på. Sara började mot månadens slut allt oftare söka sig till det senare stället medan Svante sällan lämnade Trekantsparkens närmaste omgivningar.
Sara i vattnet nedanför Trekantsparken

Sothönsen började bygga bo

Sothönsen fanns i sjön hela månaden. Mot mitten av månaden började de para ihop sig. Jag såg sammanlagt 4-5 par i sjön. Vid Matningsviken såg jag de första sothönsen som byggde på sitt bo den 21 april. Det boet övergavs senare. Den 29 april såg jag att sothönsen vid Trekantsparken låg och ruvade på ägg i det bo de byggt där.
Sothöna i boet vid Trekantsparken

Andra sothönspar höll till vid Grillplatsen, det gamla Svanboet och i Blommensbergs-viken, alltså ungefär som förra året.

Kniphonan visade sig i Blommensbergsviken
Den 21 april dök också den kniphona, som häckat kring Trekanten de senaste åren, upp i Blommensbergsviken. Det var där jag förra året såg henne med nio ungar. Däremot såg jag i år inte kniphanen, som brukar komma tillsammans med henne. Men han är ju å andra sidan aldrig kvar sedan befruktning skett.
Kniphonan på länsen

Gräsänderna var utspridda längs sjöns stränder


Gräsänderna var naturligtivs de vanligaste fåglarna i sjön. De var utspridda runt sjöns alla stränder och började para ihop sig under månaden.

De sista dagarna såg man allt färre honor. De började väl ruva på sina ägg i skymundan.

Gräsänder vid Södra Stranden

Viggar och storskrakar på besök vid månadens början
Viggar och storskrakar brukar inte häcka i Trekanten men som vanligt stannade de till här i början av april på väg till sina häckningsplatser. Däremot såg jag i år inte till några kanadagäss, som ju också brukar stanna till här.
Viggar vid Trekantsparken

Skrattmåsar, fiskmåsar gråtrutar och silltrutar


Framför allt under början på månaden fanns det gott om måsar i, över och kring sjön. Skrattmåsarna var de absolut mest vanliga. Så fort någon började mata fåglarna virvlade det av sådana i luften och på vattnet. Annars låg de ofta i vänteläge ute på vattnet. En och annan fiskmås eller trut fanns också med.

Skrattmåsar med en silltrut uppe till vänster

Fiskmåsar och strandskator återigen på taket till Ahlsells

som de senaste året slog sig fiskmåsar och strandskator ner på taket till Ahlsells. Men i år kom fiskmåsarna först, redan i början av april. Den 13 april började de bygga på boet och en vecka senare började de ruva på äggen där. förutom det paret, som med stor sannolikhet var samma som häckade här förra året, höll andra fiskmåsar också till på taket.
En fiskmås i det nybyggda boet

Strandskatorna anlände inte förrän den 28 april, betydligt senare än tidigare år. Förra året hade en av dem ett missbildat ben, men nu såg båda normala ut. Den andre hade alltså bytt partner.

Det såg lite oroligt ut med så många, för denne obekanta måsar där när de anlände men de kom snart in i sina gamla roller med god grannsämja. Men de hann naturligtvis inte sätta bo under april med den sena ankomsten.

Nya flyttfåglar: Bofinkar och starar
Kylan i slutet av mars och början av april gjorde att nästan alla flyttfåglar på land anlände betydligt senare än normalt. Den första bofinken såg jag inte förrän den 15 april och den första staren den 29 april. Andra fåglar, som brukar komma i april, såsom sädesärlan och rödhaken, såg jag inte förrän i början av maj.
Bofink, hane, på Terrassen

Det här innebär följande tabell för flyttfåglarnas ankomst såvitt jag kunde se. Naturligtvis fanns fler av dem här långt innan jag såg dem.

Fågelart Fotograferades första gången
  2010 Plats 2012 Plats Bild
Ringduva 20 mars Lövholms-vägen vid Anticimex 18 mars Badet
Sädesärla 28 mars Slalombacken 1 maj Blommens-bergsviken
Stare 29 mars Fiskevården 29 april Trekants-stranden
Bofink 3 april Vinterviken 15 april Matningsviken
Rödhake 3 april Vinterviken 6 maj Sluttningen
Strandskata 8 april Isen 28 april Taket till Ahlsells

Grönfinkar och andra stannfåglar
Naturligtvis tog jag bilder på våra vanliga stannfåglar också. Här är några av de bilderna.
Koltrast, hona, på Terrassen

Fältharar på Terrassen
Den 21 april fick jag syn på två fältharar uppe på Terrassen. De rörde sig sakta nära Lövholmsvägen ner mot dungen innan jag tappade dem ur sikte.

Nya vårblommor: Vitsippor, vårlök, gulsippor m fl
Den tidiga vårblomningen kom ju igång ovanligt tidigt. Den kalla perioden i mars-april medförde ett stort uppehåll innan den senare vårblomningen kom igång. Först med vitsipporna den 15 april kom det nya vårblommmor. Det hela kulminerade den 25 april med inte mindre än sex nya arter.
Årets första vitsippa den 15 april på Sluttningen mot Nybohov
Pestskråp vid Matningsviken Pingstliljor nära det gamla Svanboet
Maskros med fluga vid Blommensbergsviken

I den här tabellen kan man jämföra när jag fotograferade de första vårblommorna jämfört med år 2010, när jag senast gjorde en sådanhär sammanställning. Här ser man tydligt hur tidig den första vårblomningen var jämfört med då medan den sena vårblomningen var mer samtidig. Man måste dock tänka på att blommorna båda åren kan ha funnits där långt innan jag såg dem.

Blomma Fotograferades första gången
  2010 Plats 2012 Plats Bild
Snödroppar 2 april

Nedanför
Terrassen

10 mars Fågelparadiset
Krokus 2 april Nedanför
Terrassen
14 mars Nedanför Terrassen
Vintergäck 2 april Vinterviken 18 mars Fågelparadiset
Tussilago 11 april Trekants-
stranden
27 mars Trekants-stranden
Blåsippor 14 april Blommens-
bergsviken
29 mars Blommens-bergsviken
Scilla 14 april Nedanför
Terrassen
29mars Nedanför
Terassen
Vitsippa 23 april Sluttningen mot Nybohov 15 april Sluttningen mot Nybohov
Påsklilja     21 april Anticimex
Pingstlilja     25 april Det gamla Svanboet
Gulsippa     25 april Det gamla Svanboet
Vårlök 18 april Gröndals-
lunden
25 april Trekants-stranden
Pestskråp 26 april Matnings-
viken
25 april Matnings-
viken
Maskros     25 april Blommens-bergsviken
Skogsviol 18 maj Sluttningen 29 april Nedanför Terrassen

Förutom alla de blommor jag såg för första gången i april vill jag också visa lite bilder från april på övriga blommor. de finns här till höger.

Björkarna fick hängen och löv

Under april började träden långsamt att skifta i grönt. Många träd började få gröngula hängen. Men oftast är det björkarnas lövsprickning vi brukar vänta på. I år såg jag björkhängen den 21 april medan löven var fullt utspruckna den 29 april. Det är i stort sett som det brukar vara. Och samtidigt skedde lövsprickningen på de fletsa andra träd runt sjön. Plötsligt fick vi en helt grön värld. I år igen!
Utslagna björklöv den 29 april

Svante vid Trekantsparken den 13 april
Som vanligt: Svante på land och Sara i vattnet
Svanarna bryter kvistar vid Matningsviken
Sothöna vid Matningsviken
Sothöna i Blommensbergsviken
Ett av sothönsen i Blommensbergsviken fick sällskap av en kniphona
Kniphonan på länsen
Kniphonan på länsen
Gräsandshane vid Bron
Gräsandshona vid Södra Stranden
Vigg, hane, vid Trekantsparken
Vigg, hona, vid Trekantsparken
Storskrakar , hona och hane, hos Sportfiskarna
Här finns alla fyra måsarterna med på samma bild
Vimlande skrattmåsar med några gräsänder och sothöns
Silltrut vid Trekantsstranden
Fiskmåsarna bygger på sitt bo
Strandskatorna har anlänt till taket på Ahlsells
En av strandskatorna provar ut boplats under den andres överinseende Bofink, hona, på Terrassen
Bofinkarna parar sig, ser det ut som
Årets första stare på gräsmattan vid Trekantsstranden
En av ringduvorna på Badplatsen
Ringduva nedanför Terrassen
Kråka vid Grillplatsen
Grönfink vid Blommensbergsviken
Snöskata i Dungen
Gråsparv, hane, i Doftparken
Den ena av fälthararna på Terrassen
Blommande påskliljor vid Anticimex
Gulsippa nära det gamla Svanboet
Bellis med fluga vid Sportfiskarna
Vårlök vid Trekantsstranden
Utslagna violer nedanför Terrassen
Vintergäck i Badet
Tussilago vid Trekantsstranden
Mer tussilago än någonsin vid Trekantsstranden
Blåsippor i det vanliga ståndet
Blåsippsstånd nära bäckmynningen
Vitsippa på Sluttningen
Gulsippor vid det gamla Svanboet
Björkhängen på Terrassen den 21 april
När björklöven slagit ut blir allt grönare