Maj 2012. Sothönsen fick ungar men svanarna ruvade fortfarande

Jag fotograferade knölsvan, sothöna, vigg, gräsand, strandskata, fiskmås, skrattmås, gråtrut, större hackspett, snöskata, talgoxe, stare, rödhake, bofink, ringduva och ladusvala.

Nästan hela maj låg teperaturen kring eller över 20 grader. Solen sken för det mesta Det var ett fantastiskt väder ända fram till den 28 maj. Då slog kylan och regnet till. Temperatyren sjönk till under tio grader.

Sju sothönsungar vid Trekantsparken
Sothönsfamiljen vid Trekantsparken började ruva i slutet av april. Den 23 maj hade de fått sju nykläckta ungar. De hölls i skydd ute på vattnet under det skyddade lövverket. Mot månadsskiftet började de få komma in mot land. Här är bilder från den 27 maj.
Sothönsfamiljen på väg upp ur vattnet
Sothönsungarna i strandkanten

Även mellan Grillplatsen och Anticimex borjade ett sothönspar ruva i ett nytt bo. Den 6 maj såg jag några ägg i boet. Men häckningen där misslyckades tydligen, för den 18 maj var boet forsvunnet och inga sothöns fanns i närheten.

I början av månaden såg jag också en del andra sothöns utefter stränderna men jag har inte sett några tecken till att det blivit några häckningar.

Knölsvanarna ruvade

Den 6 maj såg jag att svanarna hade inrett ett nytt bo i strandkanten mellan Matningsviken och Grillplatsen. Jag kunde senare konstatera att det fanns minst fyra ägg i boet. Såvitt jag kunde se var det mest Sara som ruvade. Svante avlöste nog då och då, men annars föredrag han att glassa och bli matad vid Trekantsparken eller Matningsviken.
Det fanns minst fyra ägg i boet

Inga gräsandsungar
Vanligen brukar det födas ganska många gräsandskullar kring Trekanten i maj. I år såg jag inte till en enda trots att jag sett ganska många änder.

Besök av viggar
Som vanligt i maj besöktes Trekanten ibland av viggar. Men såvitt jag vet har det varit kortvariga besök. Mig veterligt har det aldrig häckat viggar här.

Skrattmåsar, fiskmåsar och en gråtrut vid Trekantsparken
Oftast fanns det en hel del skrattmåsar vid stranden av Trekantsparken. Ibland kunde man där också se enstaka fiskmåsar. vid något tillfälle såg jag en gråtrut länge ut på vattnet.
Skrattmåsar vid stranden av Trekantsparken

Fiskmåsarna på taket fick en unge medan strandskatorna började ruva


Fiskmåsarna på taket till Ahlsells började ju ruva i sitt vanliga hörn redan i april. Den 27 maj såg jag att de slutat ruva och boet var tomt. Först senare fick jag syn på deras enda unge.

Strandskatorna där brukar ju vara först, men i år började de inte ruva förrän vid mitten av maj.

Den fredliga samvaro dem emellan fortsatte och ibland såg det ut som om fiskmåsarna mer övervakade strandskatornas häckning mer än sin egen unge.

Fiskmåsboet i hörnet, till synes utan ungar

Men det var inte bara sothönsen och fiskmåsarna som fick ungar.

Större Hackspett vid Tomtplatsen


Vid Tomtplatsen såg jag den 2 maj en större hackspett ivrigt hacka upp et hål i en björk.

Jag tänkte inte så mycket mer på det då men den 23 maj såg jag den lika ivrigt flyga fram och till-baka med mat till hålet med mat, till de ungar, som då fanns innanför hålet.

En större hackspett, hane, hackade i en björkvid Tomtplatsen

Snöskator (björktrastar) på olika ställen


Jag följde också utvecklingen i några snöskatebon. Bästa inblicken fick jag i ett bo nedanför Sluttningen. Den 2 maj såg jag dem ruva. Den 11 maj fanns det minst tre ungar i det boet. Den 18 maj var ungarna redan utflygna.

Snöskata med minst tre ungar nedanför Sluttningen

Även i ett bo i Dungen och ett vid Matningsviken kunde jag se snöskator ruva och få ungar vid samma tidpunkt.

Talgoxe nedanför Sluttningen
I en spricka där en tallstam delar sig nedanför Sluttningen hade en talgoxe inrett ett bo. Jag såg äggen, med och utan ruvande hona, den 11 maj. Äggen var kläckta den 18 maj, men så sent som den 23 maj var ungarna fortfarande ganska outvecklade.
Ruvande talgoxe nedanför Sluttningen
De här äggen ruvade den på
Talgoxens ungar utan mamman

Även starar matade sina ungar

På gräsmattan vid Trekants-stranden gick samlade en stare ihop insekter m m för att mata sina ungar med. Med näbben full flög den sedan upp till ett hål i ett träd vid stranden. Den flög in i boet och kom snabbt ut igen utan något i näbben. I det hålet har starar bott tidigare men jag såg ingen där förra året.
En stare samlade hop insekter m m till sina ungar

Rödhakar, bofinkar och andra flyttfåglar

På gräsmattan vid Trekants-stranden gick samlade en stare ihop insekter m m för att mata sina ungar med. Med näbben full flög den sedan upp till ett hål i ett träd vid stranden. Den flög in i boet och kom snabbt ut igen utan något i näbben. I det hålet har starar bott tidigare men jag såg ingen där förra året.
Rödhake på Sluttningen

Rådjur och fältharar på Sluttningen
Den 2 maj såg vi två fältharar vid och ovanför tomtplatsen på Sluttningen. Strax därefter upptäckte vi tre rådjur ovanför gångvägen. Det var en bock och två hindar. De hade bra koll både på oss och det sällskap med en hund som stod och samtalade intill oss utan att ta någon notis om rådjuren. Dessa fortsatte att beta så länge vi stod kvar där.
Råbock med en av hindarna på Sluttningen

Magnolian vid Anticimex blommade, liksom syren och kastanj
Magnolian vid Anticimex blommade, som den gjorde vid den här tiden förra året. Den var faktiskt mer praktfull än jag någonsin sett den.
Magnolian blommade för fullt

Blommade gjorde också såväl syren som kastanj.
Naturdagboken Start Denna månad 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Ruvande sothöna i boet vid Trekantsparken
En av de vuxna sothönsen med tre av nykläckta ungarna
Sothöna lämnar boet vid Grillplatsen. Lägg märken till äggen till höger
En av svanarna - Sara eller Svante - ruvade och förbättrade boet
Svante kom upp på land vid Matningsviken
Vigghona med gräsandshane i bakgrunden
Fiskmås vid Trekantsparken
Gråtrut ute på vattnet
Ruvande strandskata och fiskmås på taket
Strandskata på taket
Större hackspett, hane, i en björk vid Tomtplatsen
Större hackspett matar någon i sitt bo den 23 maj
Ruvande snöskata nedanför Sluttningen den 2 maj
Gapande näbb i boet i Dungen
Snöskatan i boet vid Matningsviken vänder nog på äggen
Talgoxen på plats värmande sina ungar
En stare samlade mat på gräsmattan vid Trekantsstranden
Den flög upp till det här boet
Bofink, hane, i Doftparken
Ringduva nedanför Doftparken
Trolig ladusvala över Terrassen
Fälthare vid bollplanen
Alla tre rådjuren på Sluttningen
Råbocken på Sluttningen
Syrener vid sportfiskarna
Kastanjeblommor vid Trekantsstranden