Juni 2012. Knölsvanarna fick ungar

Månadens fåglar: Knölsvan, sothöna, gräsand, vigg, häger, strandskata, fiskmås, silltrut, skrattmås, snöskata, koltrast, ringduva, stare, pilfink och gråsparv.

Juni 2012 var de negativa rekordens månad. Den 2 juni sattes köldrekord för månaden för Stockholm sedan mätningarna började någon gång på 1800-talet. Då uppmättes bara 4 plusgrader. Redan före midsommar hade det totala regnrekordet för månaden slagits. Och regnandet upphörde inte då. Vid några tillfällen utfärdades dessutom kulingvarning.

Men trots det var det inte så sällan mycket behagligt kring Trekanten på efter-middagarna. De mesta regnen kom nattetid eller skurvis. Mellan skurarna sken ofta solen. Eftermiddagstemperaturerna låg oftast kring eller strax under 20 grader. Ofta var det också relativt vindstilla. Så totalt sett var det en OK månad att följa det som hände i naturen kring Trekanten. Och det var ganska mycket.

Knölsvanarna fick fyra ungar


Jag såg svanarna ruva i boet den första gången den 6 maj. Det borde inebära att äggen skulle kläckas omkring eller strax efter mitten på juni. Fram till dess var det oftast Sara som ruvade även om Svante då och då hjälpte till, som fram-går av den här bilden på en vaktavlösning. När Svante inte ruvade låg han ofta på land eller tiggde mat långt från boet.

Vaktavlösning i ruvandet

Den 17 juni var det dags. Då tog jag den här blden på de då helt nykläckta ungarna. Några hade inte ens torkat dunen efter vistelsen i äggen.
Den första bilden på de nyfödda svanungarna

Under resten av månaden höll svanfamiljen oftast till i Sjögräsbältet utanför Badet. Svante började då i allt större utsträckning ligga en bit ifrån resten av familjen. Men varje gång de närmade sig land - som i den här filmsnutten från badet - var Svante med och fattade posto mellan ungarna och eventuella människor där.Fler bilder från svanungarnas första veckor hittar du här.

Sothönsungarna vid stranden av Trekantsparken
Av oklar anledning hade de sju sothönsungarna kring månadsskiftet maj-juni minskat till tre. Det är ju ganska vanligt att det blir så. Deras utveckling under juni från små "punkare" till slätkammade "tonåringar" framgår av de här två bilderna
Sothönsungar vid Trekantsparken den 6 juni
De tre sothönsungarna ute på öppet vatten den 24 juni

Den här sothönsfamiljen var den enda jag såg under juni månad. Någon enstaka gång såg jag också en ensam, vuxen sothöna på olika platser.

Två gräsandskullar, men bara tre ungar sammanlagt
I maj såg jag ju inga gräsandsungar i sjön. I början av juni dök det dock upp två kullar.


Den första var vid Badet och bestod av två ungar. Den såg jag sedan inte mer.

Den andra bestod av endast en unge. Den såg jag flera gånger vid Trekantsstranden och så småningom även på andra sidan sjön. Den var då relativt stor. Jag vet inte om den vid månadens slut ingick bland de vuxna gräsänder jag då såg kring sjön.

Gräsandsunge med mamma vid Trekantsstranden

Vid månadens slut hade allt fler gräsandshanar börjat rugga och antagit den s k eklipsdräkten, som saknar de färgstarka inslagen hanar normalt har.

Ensam vigghane vid Trekantsparken
Vid några tillfällen kring den 10 juni dök det upp en ensam vigghane utanför Trekantsparken. Den kom här ovanligt nära land.
Vigghane vid Trekantsparken

Men i övrigt fick vi inga fler besök av fåglar i sjön. Däremot dök det upp flera fåglar kring sjön.

Några besök av vår gamle gråhäger


Den ensamme gråhäger, som tidigare bott vis sjön och som sedan kommit på återbesök då och då, gjorde det några gånger nu i juni också. Den ena gången var den 24 juni. Då såg jag den när den flög en sväng över Badet. Den har också gjort ett besök på båtbryggan vid sportfiskarna som förevigats av Daniel i Cafe Solkanten.

Hägern över Badet

Strandskatorna och fiskmåsarna på taket
De häckande fiskmåsarna på taket.till Ahlsells fick en unge kring månadsskiftet maj-juni. Då ruvade fortfarande strandskatorna på sin vanliga plats.
Fiskmåsunge i boet
Fortfarande ruvande strandskata


Den 8 juni kläcktes tre strandskate-ungar. De höll sig till en början helt till någon av föräldrarna. Men det märk-liga var att fiskmåsföräld-rarna föreföll minst lika intresserade av strand-skateungarnas väl och ve som av sin egen unges.

Strandskata på taket med tre ungar

Snart började även strandskatefamiljen röra sig över hela taket och alla ungarna vara mer tillsammans med varandra. Det såg lustigt ut med den lite äldre och betydligt större måsungen tillsammans med de små strandskatorna.
Övervakande strandskata på framkanten av taket
Två strandskateungar vid föräldrarna
Fiskmåsungen och en strandskateunge tillsammans i bortre delen

I slutet av juni var fiskmåsungen flygfärdig och kunde lämna taket. Strandskate-ungarna fick vara kvar åtminstone månaden ut.

Skrattmåsar, fiskmåsar och silltrutar

Liksom tidigare i år var det gott om skrattmåsar vid Trekantsparken. Nästan alltid när jag gick förbi satt minst en av dem på den här grenen ut över vattnet. Därifrån hade de god uppsikt på vad som hände runt omkring dem, t ex om det vankades mat.

Det fanns också en hel del fiskmåsar - både de från taket och andra - kring Trekantsparken. Vid ett tillfälle såg jag också en silltrut på gräsmattorna vid Trekantsstranden.
Fyra skrattmåsar på samma pinne
Skrattmås på sten vid Trekantsparken
Skrattmås på den vanliga pinnen vid Trekantsparken
Skrattmås på en soptunna i Trekantsparken

Andra fåglar runt sjön
Även om jag den här månaden var mer intresserad av svanarna, sothönsen och de andra fåglarna i sjön såg jag ju och fotograferade andra fåglar också. Här är några av dem.
Pilfinkar häckade vid Trekantsstranden
Gråsparv, hane, vid Sportfiskarna
Sjungande koltrast vid det gamla Svanboet

Försommarblomning
Den regnrika juni bjöd på en frodig grönska och en ymnig för- och midsommar-blomning. Här är lite av den.
Svärdslilja vid Trekantsstramden
Smörblomma vid Södra Stranden
Prästkrage, hundlokor och smörblommor vid Södra Stranden
Smörblommor vid Södra Stranden
Röllika i Trekantsparken

Svante vilade sig vid Trekantsstranden
Sara låg med vingarna som om hon skyddade något
En av de första bilderna på de nykläckta svanungarna
Svanungarna bland sjögräset
En svanunge gick nästan upp på land
Familjen under förflyttning
Sothönsunge vid Trekantsparken
Två sothönsungar blir matade
Sothönsungar på väg över öppet vatten
Sothönsungarna väntar på matleverans
Två av sothönsungarna vid Trekantsparken
Sothöna i vassen vid det gamla Svanboet
Årets första gräsandsungar i Badet
Gräsandsfamiljen nära Matningsviken
Gräsandshane med eklipsdräkt
Vigghane vid Trekantsparken
Vigghane vid Trekantsparken
Flyktbild på vår häger
Vår gamle gråhäger på visit på bryggan vid Sportfiskarna. Foto: Daniel i Café Solkanten
Strandskateungar med en förälder av varje sort
Fiskmåsungen ensam vid boet
Strandskata med ungar kring måsboet
Fiskmås- och strandskate-ungarna gjorde sällskap till de andra ungarna
Fiskmåsungen från taket på Ahlsells nera på marken för första gången. Foto: Daniel i Café Solkanten
Fiskmåsar i Trekantsparken
Silltrut på gräsmattorna vid Trekantsstranden
Skrattmås i Badet
Ringduva på gräsmattan vid Trekantsstranden
Ringduva på gräsmattan vid Trekantsstranden
Hela starfamiljen på gräsmattan i Trekantsparken
En av starungarna
Teveronika vid Södra Stranden
Vitklöver vid Trekantsstranden
Prästkrage vid Sådra Stranden