April 2013. Sen islossning men sedan explosion av flyttfåglar och vårblommor

Månadens fåglar: Knölsvan, kanadagås, knipa, vigg, storskrake, sothöna, gräsand, fiskmås, skrattmås, gråtrut, stare, ringduva, bofink, rödhake, grönfink, koltrast, snöskata, större hackspett, trädkrypare, nötväcka, skata, blåmes och sädesärla.

Månaden inleddes med nätter med många minusgrader men med eftermiddags-temperaturer på ca fem grader över noll. Detta ledde till att snötäcket successivt omvandlades till ett istäcke på såväl land som vatten. Efterhand steg nattempera-turerna till över noll vilket ledde till att istäcket på land var försvunnet vid mitten av månaden. Då först kunde flyttfåglarna komma, kraftigt försenade jämfört med normalår. Då satte också vårblomningen igång och träden börja få livstecken.

Isen på sjön började lämna norra stranden vid mitten av månaden och försvann från hela sjön mellan den 20 och den 22 april.
På lördag morgon hade isen släppt Trekantsstranden
På söndagen uppstod öppet vatten även mitt på sjön
På måndagen fanns bara is kvar längst in vid Doftparken

Gräsänder, sothöns och knipor var först i sjön
De första sjöfåglarna jag såg i vattnet var gräsänder vid Trekantsstranden den 14 april. De kom sedan i större mängder och spred sig runt hela sjön vartefter isen drog sig undan. Mot slutet av månaden såg jag dock mest hanar. Honorna hade tydligen börjat ruva i undanskymda bon.

Samma dag såg jag ett knippar vid det gamla Svanboet. Knipparet är väl samma som kommit de senaste åren och där honan brukar häcka någonstans vid Blommens-bergsviken. Dem såg jag också senare, då nära Matningsviken.
Kniporna på fritt vatten
Kniporna kom upp efter ett dyk
Kniphanen
Kniphonan

Samtidigt med kniporna såg jag ett par sothöns vid det gamla Svanboet. Det var dock under månaden färre sothöns än vanligt. Bara där och vid Trekantsparken såg jag dem para ihop sig och förbereda häckning. I övrigt såg jag ensamma sothöns på olika ställen runt sjön.

Den första knölsvanen kom den 21 april


Den 21 april såg jag en ensam knölsvan vid Trekantsstranden. Den stanna kvar i sjön till dagen därpå.

Men den 29 april dök det upp ett svanpar som stannade. Med tanke på hur de betedde sig antog jag att det var förra årets par, Svante och Sara, som kommit tillbaka i år igen.

Årets första knölsvan nära de senaste årens svanbon

Årets första storskrakar ute på sjön
Den 26 april såg jag ett par storskrakar på vattnet utanför Matningsviken. Det var de första jag sågt i år. Men jag såg flera den 28 april.
Storskrakspar ute på vattnet utanför Matningsviken
Storskrake, hane, ute på vattnet utanför Matningsviken
Storskrake, hona, ute på vattnet utanför Matningsviken

Årets första viggar och kanadagås den 28 april
Då låg det sex viggar ute på vattnet.. Så småningom delade de upp sig så att två av dem tog sig till Badet och de övriga mot Doftparken.
Sex viggar ute på vattnet
Ett par av dem , nu vid Badet
En hane av dem, nu nedanför Doftparken


Samma dag såg jag en ensam kana-dagås låg och åt vid det gamla Svan-boet. När vi gick vidare till Badet såg vi den komma dit och ställa sig i strandkanten. Och när vi så småningom kom till Tre-kantsparken låg den där sothönsen brukar hålla till.

Kanadagåsen vid det gamla Svanboet

Fiskmåsar, skrattmåsar och gråtrutar på, kring och över sjön


Som vanligt när isen smälte samlades det ett stort antal fisk- och skrattmåsar för att ta hand om allt ätbart, som tinar fram ur isen och snön. Den 14 april fanns ovanligt många av dem utanför Sportfiskarna. Andra dagar fanns också gråtrutar med bland dem.

Ett vimmel av skratt- och fiskmåsar över isen

Fler bilder på måsarna den 14 april kan du hitta i galleriet här.

Flyttfåglarna kom: Stare, ringduva, bofink, sädesärla och rödhake i nu nämnd ordning
De kalla nätterna och isen på marken medförde att de första flyttfåglarna anlände senare än vanligt. Men nya flyttfåglar anlände oftare än tidigare så de som brukar komma senare nu höll vanlig tidtabell. Fast strandskatorna på taket till Ahlsells hade ännu inte anlänt vid månadens slut.

Det här innebar följande tabell för flyttfåglarnas ankomst såvitt jag kunde se. Naturligtvis fanns fler av dem här långt innan jag såg dem.


Fågelart Fotograferades första gången
  2010 Plats 2012 Plats 2013 Plats
Stare 29 mars Fiskevården 29 april Trekants-stranden 14 april Trekants-stranden
Ringduva 20 mars Lövholms-vägen vid Anticimex 18 mars Badet 14 april Trekants-stranden
Bofink 3 april Vinterviken 15 april Matnings-viken 14 april Matningsviken
Sädesärla 28 mars Slalom-backen 1 maj Blommens-bergsviken 21 april Isen
3 april Vinterviken 6 maj Sluttningen 28 april Anitcimex
Strandskata 8 april Isen 28 april Taket till Ahlsells - -

Bl a större hackspett, grönfink, trädkrypare och nötväcka
Men det fanns naturligtvis inte bara flyttfåglar kring sjön. Bland de mer ovanliga besökarna i övrigt kan nämnas större hackspett, grönfink, trädkrypare och nötväcka. Jag tar också med några bilder på de mer vanligt förekommande fåglarna kring sjön
Större hackspett, hona, på Terrassen
Gronfink, hane, vid det gamla Svanboet
Trädkrypare vid Trekantsstranden nära Matningsviken
Nötväcka i Dungen

Ekorre vid Grillplatsen och rådjur utanför restaurangen
Det fanns också annat spännande kring sjön än fåglar. Den 14 april såg jag en ekorre på nära håll intill Grillplatsen. Fältharar dök upp vid flera tillfällen, bl a på Terrassen, dock utan att jag kunde fånga dem på bild. Men mest spännande var en råbock på gräsmattan nära restaurangen. Den stod där vid lunchtid den 28 april med många människor i rörelse runt omkring. Sedan sprang den i makligt tempo på gräsmattan vid gångvägen innan den försvann in i ett buskage där. Jag kunde sedan se den liggande i lugn och ro inne i buskaget.
Råbocken på gräsmattan utanför restaurangen
Råbocken sprang lugnt på gräsmattan utefter gångvägen

Vårblommorna slog ut sent
Den sena våren innebar att vårblomningen kom igång ovanligt sent i år. Men när den väl kom, kom den plötsligt. Snödropparna var naturligtvis först. Förutom några frusna exemplar i snön i Örnsberg den 6 februari såg jag inga förrän den 14 april.

Blomma Fotograferades första gången
  2010 Plats 2012 Plats 2013 Plats
Snödroppar 2 april

Nedanför
Terrassen

10 mars Fågel-paradiset 30 mars Nedanför Terrassen
Krokus
2 april Nedanför
Terrassen
14 mars Nedanför Terrassen 6 april Nedanför Terrassen
Tussilago
11 april Trekants-
stranden
27 mars Trekants-stranden 14 april Trekants-stranden
Blåsippor
14 april Blommens-
bergsviken
29 mars Blommens-bergsviken 21 april Blommens-bergsviken
Scilla
14 april Nedanför
Terrassen
29 mars Nedanför
Terrassen
21 april Nedanför
Terassen
Vitsippa
23 april Sluttningen mot Nybohov 15 april Sluttningen mot Nybohov 26 apr Trekants-stranden
Påsklilja - - 21 april Anticimex 26 april Nedanför Terrassen
Vårlök
18 april Gröndals-
lunden
25 april Trekants-stranden 26 april Trekants-stranden
Pestskråp
26 april Matnings-
viken
25 april Matnings-
viken
28 april Matnings-viken
Maskros
- - 25 april Blommens-bergsviken 28 april Vid restaurangen
Vintergäck
2 april Vinterviken 18 mars Fågel-paradiset 5 maj Det gamla Svanboet
Pingstlilja
- - 25 april Det gamla Svanboet 5 maj Det gamla Svanboet
Gulsippa
- - 25 april Det gamla Svanboet 5 maj Det gamla Svanboet
Skogsviol
18 maj Sluttningen 29 april Nedanför Terrassen 20 maj Sluttningen

Vårtecken även i träden
Mot slutet av månaden syntes vårtecken även i träden i form av knoppar, blad-
knoppar och hängen. De får avskuta denna månadsåterblick.
Naturdagboken Start Denna månad 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Gräsänder vid Badet
Gräsänderna parade sig nära kanadagåsen
Sothöna vid det gamla Svanboet
Beundrar sin spegelbild?
En av sothönorna vid Trekantsparken
Jag upptäckte den första svanen från min balkong
Svanparet från min balkong den 29 april
Storskrakar ute på vattnet utanför Doftparken
Storskrake, hane, nu ute i Sjögräsbältet
Vigghona vid Doftparken
Kanadagås vid Badet
Ett par skrattmåsar på isen
Ett par fiskmåsar på isen
En fiskmås lyfter
Gråtrut vid Sportfiskarna
Stare nära restaurangen den 28 april
Tre ringduvor i Gröndals-lunden den 26 april
Bofink, hona. nära Grillplatsen den 21 april
Sädesärla på Sluttningen den 21 april
Årets första rödhake vid Anticimex den 28 april
Koltrastar vid Anticimex
Snöskata nära Matningsviken
Skatorna samlade lera, kanske till bobygge
Blåmes nära Grillplatsen

Ekorre nära Grillplatsen
Ekorre nära Grillplatsen
Råbocken på gräsmattan utanför restaurangen
Råbocken i buskaget på gräsmattan
Råbocken i buskaget på gräsmattan
Snödroppar mellan Anticimex och Terrassen
Krokus nedanför Terrassen
Tussilago vid Trekantsstranden
Blåsipporna på "vårt vanliga ställe"
Blåsippor på andra sidan trappan
Scilla på gräsmattan vid Trekantsstranden
Vitsippor på Sluttningen
Påskliljor nedanför Terrassen
Pingstliljorna vid det gamla Svanboet stod i knopp
Långt utvecklad kastanjeknopp