Mars 2013. Årets första snödroppar vid Trekanten

Jag fotograferade koltrast, snöskata, blåmes, talgoxe, gråsparv, pilfink, grönfink, skata och stadsduva.

Mars månad präglades av ett stabilt högtrycksväder. Det innebar mycket kalla nätter, vissa nätter ner mot 15-20 minusgrader. Under de allt längre dagarna sken solen från en oftast klarblå himmel. Temperaturerna gick då upp emot fem plusgrader och det var vindstilla. Under några dagar den 18-20 mars snöade det dock en hel decimeter. Den nya snön försvann dock snart med dagsmejan. Kvar blev ett envist, knaggligt istäcke som frös till på nytt varje natt.

Det gjorde det inte bara svårt för oss att gå, det gjorde det också omöjligt för eventuella flyttfåglar att hitta mat här. Det var också omöjligt för vårblommorna att komma upp igenom istäcket. Kylan och isen fördröjde alltså vårens ankomst rejält.


Det innebar också att isen låg kvar på sjön hela månaden. Det gick utmärkt att åka skridskor på den plogade banan månaden ut även om dagsmejan tog lite på isen de sista dagarna. Men det var få som åkte. De flesta hade nog redan börjat längta efter våren.

De som ville kunde sträcka ut påden plogade banan
Det började snöa den 18 mars
Solen kom tillbaka igen
den 20 mars
Strålande sol den 21 mars

Koltrastar i Fågelparadiset och Doftparken
Det fanns betydligt färre koltrastar i mars än tidigare i vinter. Oftast var de i Fågelparadiset, enstaka gånger i Doftparken eller på gräsmattorna vid Trekantsstranden.
Koltrast, hane, i Fågelparadiset

Snöskator i Fågelparadiset
vid några få tillfällen under månaden träffade jag på snöskator. Det var alltid vid komposten vid Fågelparadiset.
Snöskata vid komposten vid Fågelparadiset den 21 mars

Blåmesar, mest i Fågelparadiset


Det fanns ofta flera blåmesar i Fågelpara-diset. Ibland fick jag intrycket att det var den vanligaste fågeln där, men det berodde nog på att de var mest iögonen-fallande. Ibland dök de också upp i buskaget vid Matningsviken och i Doftparken.

Blåmes i buskaget vid Matningsviken
Blåmes vid talgboll i Fågelparadiset

Talgoxarna blev allt vanligare under månaden
Tidigare i vinter har jag sett ovanligt få talgoxar . Men nu under mars blev det plötsligt allt vanligare. Det var gott om dem, främst i Doftparken, Fågelparadiset och i buskaget vid Matningsviken, d v s överallt där man matade fåglar.
Talgoxe i Fågelparadiset
Talgoxar i Fågelparadiset
Talgoxe i buskaget vid Matningsviken

Gråsparvar och pilfinkar på olika ställen


Under vintern brukar gråsparvar och pilfinkar övernatta dels i det gamla skatboet i Doftparken, dels bland de låga buskarna på gräsmattan utefter Trekants-stranden. Så gjorde de också i år. De sökter sin mat dels bland talgbollarna i doftparken, dels i Fågelparadiset.

Pilfinkar bland buskarna på gräsmattan
Gråsparv i Fågelparadiset
Pilfinkar och gråsparv vid fröautomaten
Pilfink vid fröautomaten

Grönfinkar på Terrassen
Kännetecknande för den här vintern har varit att jag bara sett de allra vanligaste fåglarna kring Trekanten. Därför var det särskilt glädjande att jag den 21 mars såg ett par grönfinker på Terrassen. Det var några år sedan jag senast såg sådana här.

Skatorna visade sig allt mer


Mot mitten av månaden började skatorna visa upp sig alltmer, mest i Trekants-parken. Det var väl inledningen till årets parbild-ning. Tidigare i vinter har de ju annars hålit en låg profil.

Skator i Trekantsparken

Stadsduva i doftparken
Den 3 mars såg jag också en stadsduva i Doftparken. Den var ensam och letade mat på kullen under talgbollarna. När det är barmark och lättare at göra fynd här brukar annars stadsduvorna komma hit flockvis.
Stadsduva i Doftparken

Årets första snödroppar vid Trekanten nedanför Terrassen
Först den 30 mars hade årets första snödroppar slagit ut nedanför Terrassen. D v s de första jag såg vid Trekanten. Jag såg ju några frusna snödroppar intill en husvägg i Örnsberg redan den 3 februari. Men här fanns det nu ett riktigt friskt bestånd samt några enstaka bredvid.
Årets första snödroppar vid Trekanten

Då hade också bladen på påskliljorna där kommit upp en bra bit.
Naturdagboken Start Denna månad 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Andra varvet för honom som jag såg
Isen började släppa här och var vid stranden den 30 mars
Koltrast, hona, på gångvägen vid Fågelparadiset
En ensam koltrast, hane, satt i trädet i Doftparken och tittade på
Koltrast, hona, vid buskarna vid gräsmattan
Snöskata vid komposten vid Fågelparadiset den 3 mars
Snöskata vid Fågelparadiset
Blåmes i Doftparken
Blåmes i buskaget vid Matningsviken
Blåmes i buskaget vid Matningsviken
Blåmes i Fågelparadiset
Talgoxe i Doftparken
Talgoxe i Doftparken
Talgoxe i Fågelparadiset
Gråsparvar i buskaget på gräsmattan
Pilfinkar i buskaget vid Matningsviken
Gråsparvar och pilfink i den vanliga busken i Fågelparadiset
Gråsparv, hona, under taket på Sportfiskarna
Grönfink, hane, på Terrassen
Skata vid buskaget vid Matningsviken
Skator i Trekantsparken
Skata i Trekantsparken
En av skatorna utanför förskolan
Stadsduva i Doftparken
Snödroppar nedanför Terrassen
Snödroppe nedanför Terrassen
Bladkvast från påsklilja nedanför Terrassen