Juni 2013. Fem svanungar kläcktes sent

Månadens fåglar: knölsvan, kanadagås, sothöna, gräsand, fiskmås, skrattmås, silltrut, stadsduva, ringduva, kråka, snöskata, koltrast, sädesärla, gråsparv och nötväcka.

När jag ser tillbaka på vad jag skrivit om månadens väder står det ovanligt lite. Det betyder väl att vädret var "ovanligt vanligt", d v s ingenting var extremt. Molnigheten varierade men det var nog ovanligt lite regn och blåst. Eftermiddagstemperaturen varierade från några grader under tjugo till några grader över. Blomningen var också normal för årstiden.

Fem knölsvansungar kläcktes men ovanligt sent


Sara ruvade i boet ända fram till midsommar. När hon vid något tillfälle reste på sig kunde jag se fem ägg i boet.

Svante deltog såvitt jag kunde se nästan inte alls i ruvandet. Han förflyttade sig runt sjön mellan de olika ställen där fåglar matades. I övrigt vilade han på land, bl a vid Sportfiskarna. .

Sara ruvade fortfarande i boet

Dock ska sägas till hans heder att han när kläckningen närmade sig allt oftare höll sig i närheten av boet, t ex vid Grillplatsen.

Först sent den 24 juni kläcktes den första svanungen. Och dagen därpå låg Sara i boet med fem gulliga ungar bredvid sig. Svante tittade till dem för att se om det var dags för ungarnas första simtur. Men Sara föredrog att behålla dem i boet.
Det var sammanlagt fem ungar i boet

Först den 27 juni såg jag dem ute på vattnet, då vid Badet. Den 29 juni gjorde de en rundtur runt större delen av sjön. Bl a var de uppe på land vid Sportfiskarna och vilade sig.
Svanungar vid Badet
Svanungar utanför Sportfiskarna
Svanunge vid Trekantsstranden

Fler bilder på duniga, gulliga svanungar hittar du på resp dag.

Sothöns saknades nästan helt
Den sista maj hade jag sett en kull med sex nykläckta sothönsungar vid det gamla Svanboet. Men den kullen såg jag aldrig mer. Och inte hellar några andra sothöns med två undantag. Under en promenad såg jag en ensam vuxen sothöna vid Trekantsstranden. Och på sista promenaden, den 29 juni, såg jag en ensam sothönsunge, ca en månad gammal, vid stranden av Trekantsparken. Där hade jag inte på hela månaden sett någon sothöna alls och inte heller några tecken på häckning.

Fem-sju kanadagäss vid Trekantsparken
Under första hälften av månaden stannade de kanadagäss, fem-sju stycken, kvan vid Trekantsparken. Sedan flyttade de vidare.
En av gässen åt fint ur handen på en matare
Ett par kanadagäss vid Trekantsparken
Ett annat par kanadagäss vid Trekantsparken
Ett tredje par kanadagäss vid Trekantsparken

En andkull med tio ungar
I slutet av maj såg jag en andhona med tio nykläckta ungar vid Bron. Nu såg jag vad som måste vara samma kull, först vid Södra Stranden den 7 juni och sedan den 20 juni vid Grillplatsen tillsammans med Svante. Fortfarande med tio ungar! Fantastiskt!!
Samma gräsandskull som förra veckan?

Annars såg jag en hel del spridda änder runt sjön. Vid midsommartid hade många av hanarna antagit eklipsdräkten, d v s den dräkt de får när de ruggar.

Ett vimmel av fiskmåsar och skrattmåsar och ett par silltrutar


Under hela månaden var det ovanligt gott om såväl fiskmåsar som skrattmåsar vid Trekants-parken. När det var matning på gång blev det ett vimmel av måsar där omkring. Emellan matningarna vilade de ofta på båtbryggan vid Sportfiskarna. Där fanns också vid ett tillfälle ett par silltrutar som skriade högljutt.

Ett vimmel av måsar vid Trekantsparken
Fiskmås och skrattmås vid stranden av Trekantsparken
Fiskmåsar vid Trekantsparken
Skrattmås vid Trekantsparken

Starar, talgoxe och andra fåglar runt Trekanten
Även om jag så här års huvudsakligen håller koll på fåglarna ute på sjön såg och fotograferade jag också våra andra vaniga fåglar på gräsmattor och i träd och buskar runt sjön. Såsom en familj med starar i Trekantsparken. Eller en talgoxe som idogt matade ungar i en fågelholk nära det nya svanboet. Den mest ovanliga fågeln här kring Trekanten jag såg var en nötväcka.
Stare i Trekantsparken
En talgoxe matade ungar i fågelholken bredvid det nya svanboet
Sädesärla vid Sportfiskarna
Gråsparv, hona, i Trekantsparken
Nötväcka på trädstam intill svanboet

Och därmed avsluttar jag den här dagboken, som fört oavbrutet från 2007.
Naturdagboken Start Denna månad 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Svante åt tillsammans med måsar och gräsänder på andra sidan sjön
Den första nykläckta svanungen såg pigg ut
Sara låg i boet med sina fem ungar bredvid sig
Svante låg utanför Grillplatsen
Svanfamiljen på land vid Sportfiskarna
Ensam sothönsunge vid Trekantsparken
Dåsande kanadagäss vid Trekantsparken
Dåsande kanadagås vid Trekantsparken
Den sjunde, ensamma, kanadagåsen vid Trekantsparken
En andhona kom med sina tio ungar
Andungar i kullen
Andhonan med en del av ungarna samt Svante vid Grillplatsen
Skrattmåsar och en del gräsänder avvaktar nästamatning på Sportfiskarnas båtbrygga
Skriande silltrutar på båtbryggan vid Sportfiskarna
Silltrutar på båtbryggan vid Sportfiskarna
Stadsduva vid Trekantsparken
Två av stararna i Trekantsparken
En av stararna i Trekantsparken
Kråka på gräsmatta vid Trekantsstranden
Ringduva i Trekantsparken
Snöskata vid Trekantsstranden
Koltrast vid Trekantsstranden