7 juni. Andungar och kanadagäss

Jag fotograferade knölsvan, kanadagås, gräsand, skrattmås, fiskmås. stadsduva
och snöskata.

Efter lite växlande väder har vi nu några dagar haft soligt och vindstilla med eftermiddagstemperaturer på drygt 20 grader.

Kanadagässen var kvar vid Trekantsparken


De fem kanada-gässen jag såg förra veckan fanns kvar vid Trekants-parken. Eftersom ingen matade dem låg de och dåsade. Runt omkring dem fanns några skrattmåsar, fiskmåsar och gräsänder.

Dåsande kanadagäss i Trekantsparken
Skrattmås vid Trekantsparken
Fiskmås vid Trekantsparken
Gräsandpar vid stranden

Svea ruvade fortfarande

Svea fortsatte att ruva i boet. Svante såg jag inte till förrän jag efter fullbordat varv såg honom vid Trekantsparken. Vi måsta ha passerat varandra utan att se varandra - eller i vart utan att jag såg honom.

Samma andkull som jag såg förra veckan?
När jag kom över på Södra Stranden såg jag en andhona komma med tio ungar, som hon ledde in under träden vid vattnet. Hon lät dem under noggrann övervakning beta sig fram utefter stranden. Ungarna var lite större än dem jag såg förra veckan vid Bron. Jag antog därför att det rörde sig om samma kull. I så fall hade hon klarat alla tio under första veckan, ovanligt starkt gjort.
Samma gräsandskull som förra veckan?

Sothönsungarna vid det gamla Svanboet såg jag däremot inte till. Men de kan ju ha berfunnit sig inne bland träden, där det är svårt att få syn på dem.

Snöskata och ringduvor i Doftparken


I Doftpar-ken prome-nerade ett par ringduvor på gångbanan. Det var knappat att de flyttade på sig när jag gick förbi.

I ett litet träd vid sidan av gångvägen höll en snöskata ögonen på oss.

Snöskata i Doftparken