25 juni. Fem svanungar kläckta

Jag fotograferade knölsvan, talgoxe, sädesärla och nötväcka.

Naturligtvis gick jag till svanboet på eftermiddagen även idag. Jag var nyfiken på hur det gått med kläckningen. Var den klar? Hur många ägg hade verkligen kläckts av de fem jag sett i boet?

Och så såg jag dem där i boet, ungarna. De låg i en klunga bredvid Sara, tätt tryckta intill henne och ibland delvis skyddade av hennes väldiga vinge. Det var svårt att räkna dem eftersom de låg tätt och var i rörelse. Men så småningom blev jag ganska säker; de var fem till antalet. Alla ägg hade resulterat i en gullig svanunge!
Det var sammanlagt fem ungar
De fem ungarna bredvid Sara

Svante höll till utanför Grillplatsen. Vid några tillfällen kom han in nära boet som för att fråga om de inte var klara för en premiärsimtur mot Badet. Men det var uppenbarligen för tidigt enligt Saras mening

Talgoxe, nötväcka och sädesärla kring svanboet
Talgoxar hade boat i en holk intill svanboet. Medan jag höll ögonen på Sara och hennes ungar flög en av dem oupphörligt fram och tillbaka till holken med mat. En av dem hamnade också på bild, liksom en nötväcka och en sädesärla i närheten.
En talgoxe matade ungar i holken