Februari 2013. Bara de vanliga fåglarna kring Trekanten

Månadens fåglar: Gräsand, koltrast, snöskata, skata, stadsduva, gråsparv, blåmes, talgoxe och pilfink.


Första och sista helgen i februari var det strålande sol, vindstilla och temperaturer kring noll. Skillnaden var att i början av månaden nåde solen bara ner till halva isen. Mot slutet sken den på nästan hela isen mitt på dagen. Tiden däremellan var det mest gråmulet med rikliga snöfall varvade med töväder då en hel del av den nykomna snön töade bort.

Det fanns många skolungdomar på isen den 21 februari
Även den 3 februari fanns det ett korvstånd utanför Sportfiskarna
Välutrustad vinterfiskare den 21 februari
Fler skidåkare än vanligt den 24 februari

På alla promenader under månaden höll jag mig till de vanliga stråken runt sjön. Åtminstone delvis berodde det på att det oftast varväl halt ute för några äventyr-
ligheter. Men det här bidrog nog till att det inte dök upp några särskilda överraskningar i fågelväg på min väg. Det var mest de vanliga fåglarna på de vanliga ställena.

Gråsparvar, talgoxar, blåmesar, stadsduvor och en koltrast i Doftparken


I Doftparken fanns det gråsparvar kring ett gam-malt skatbo. Talgoxar och blåmesar höll mest till i träden och de talgbollar som hängde där. Stadsduvor och en koltrast höll sig mest på marken när de letade mat. Dit kom ibland också de andra fåglarna.

Talgoxe i Doftparken
Gråsparvar och en talgoxe
i Doftparken
Gråsparvar och en talgoxe
i Doftparken
Stadsduva i Doftparken

Skator och en blåmes i Trekantsparken den 9 februari
I Trekantsparken satt tre skator den 9 februari kring ett brunnslock. Andra satt i en trädtoppar ovanför, liksom en blåmes.
Skator i Trekantsparken

Mest blåmesar och talgoxar vid Fågelparadiset
Under februari föreföll blåmesar att vara den vanligaste fågeln vid Fåglparadiset. Vartefter månaden gick blev också talgoxar vanliga. Gråsparvar fanns det säkert också gott om även om de oftast satt väl dolda i sin buske. Koltrastar, som tidigare dominerat, blev alltmer ovanliga. Jag såg inte till en enda pilfink under månaden.
Men totalt sett fanns det färre fåglar där än tidigare.
Koltrast, hane, i Fågelparadiset
Skata vid Fågelparadiset
Snöskata i Fågelparadiset
Stadsduva i Doftparken

Gråsparvar, pilfinkar och blåmesar mellan restaurangen och stranden
Det fanns oftast en del gråsparvar och pilfinkar i de låga buskarna på gräsmattan utanför restaurangen. Vid något tillfälle kunde jag också upptäcka en eller två blåmesar och talgoxar i buskaget nära Matningsviken.
Gråsparv och pilfink utanför restaurangen
Pilfink utanför restaurangen
Blåmes vid Matningsviken

Gräsänder och koltrast i Hägerstenshamnen
På den allra första promenaden fortsatte vi ända bort till Vinterviken och Hägerstens-hamnen.


Där ordnade man på konstgjord väg öppet vatten kring en båt, som fortfarande låg kvar i sjön. Där fanns också tre gräsänder.

På land satt en koltrast under en liten tall invid klubbhuset. Fanns det verkligen något att äta där?.

Gräsänder i Hägerstenshamnen

Snödroppar i Örnsberg redan den 3 februari
Vi avslutade promenaden med stans godaste semla i Örnsberg. I rabatten utefter husväggen i det intilliggande huset stod några snödroppar i knopp. De måste ha kommit upp under veckans relativa värme men lagt sig nu när snön töat bort och inte längre skyddade dem. Så det blir nog en vår även i år!

Naturdagboken Start Denna månad 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Harspår på gräsmattan vid Trekantsstranden
Skatboet i Doftparken med några gråsparvar uppepå
Gråsparvar kring det gamla skatboet
Blåmes i Doftparken
Koltrast i Doftparken
Det var faktiskt tre skator i Trekantsparken
Tills några flög iväg
Blåmes i Trekantsparken
Blåmes i Fågelparadiset
Blåmes i Fågelparadiset
Talgoxe i Fågelparadiset
Talgoxe i Fågelparadiset
Gråsparv, hona, i Fågelparadiset
Pilfinkar utanför restaurangen
Gräsänder i Hägerstenshamnen
Koltrast i Hägerstenshamnen
Snödroppar i Örnsberg